отличителен белег

отличителен белег
словосъч. - характер, естество, качество, признак
словосъч. - черта на характер, свойство, особеност, подробност, детайл

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • емблема — същ. символ, образ, знак, признак, белег, отличителен белег, фигура, герб същ. девиз същ. икона, иконка, изображение, пиктограма, картина, снимка …   Български синонимен речник

  • качество — същ. особеност, естество, свойство, същина, характер, натура, отличителен белег, атрибут същ. годност, пригодност същ. роля, служба същ. белег, признак същ. вид, категория, класа, сорт, степен на отличие същ. положение, д …   Български синонимен речник

  • особеност — същ. специфичност, своеобразност, отличителност, атрибут, своеобразие, разновидност, различие, природа, същина, характерност, специалност, оригиналност, качество, тънкост, белег, отличителен белег същ. нрав, характер същ. вид, индивидуалност същ …   Български синонимен речник

  • отличие — същ. разлика, свойство, качество, различие, отличаване същ. проявление, първенство, слава същ. емблема, знак, белег, отличителен белег същ. декорация, медал, орден, титла, звание същ. високо положение, знаменитост, възвишеност, благородство,… …   Български синонимен речник

  • признак — същ. качество, отличителна черта, свойство, атрибут същ. указание, белег, знак, симптом, знамение, предзнаменование, предвещание, личба същ. улики, данни, следи същ. символ същ. обозначение, название, наименование, значение, смисъл същ …   Български синонимен речник

  • разлика — същ. различие, нееднаквост, отличие, разграничение, отличителен белег, характерност, характерен белег, особеност, специфичност, свойство, качество същ. разнообразие, многообразие, разновидност, изключение, рядкост, отклонение, несходство,… …   Български синонимен речник

  • различие — същ. разлика, нееднаквост, отличие, разграничение, отличителен белег, характерност, характерен белег, особеност, специфичност, свойство, качество същ. разнообразие, многообразие, разновидност, изключение, рядкост, отклонение, несходство,… …   Български синонимен речник

  • свойство — същ. качество, същина, природа, белег, особеност, характерност, атрибут, характерен, различие, характер, признак, способност същ. черта на характер, отличителен белег, подробност, детайл …   Български синонимен речник

  • детайл — същ. подробност, дреболия, незначителност, дребнавост, второстепенност, дребосък същ. черта на характер, отличителен белег, свойство, признак, особеност …   Български синонимен речник

  • естество — същ. природа, натура същ. същност, същество, есенция, сърцевина, качество, характер, свойство, вид същ. нрав, душа същ. отличителен белег, признак …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”